Текстил от Стара Кресна
Публикувано от Мирилайлай на July 11 2008 08:55:28
На 16 юли от 11:00 часа в кметството в село Стара Кресна ще се открие експозиция на текстилния занаят. Всички желаещи могат да присъстват свободно на изложбата и да се запознаят с произведенията на този, характерен за общината поминък. Събитието е част от кампанията „Живо наследство”, която се осъществява в партньорството с фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ). Проектът на гражданска инициативна група за развитие на община Кресна, финансиран от „Еврофутбол”, предвижда да бъде съхранен и предаден на идните поколения уникалния автентичен текстил, който е обичаен за района.
Разширени новини
Българският букмейкър „Еврофутбол” ще открие експозиция на текстилния занаят в село Стара Кресна на 16 юли от 11:00 часа в кметството. Всички желаещи могат да присъстват свободно на изложбата и да се запознаят с произведенията на този, характерен за общината поминък. Събитието е част от кампанията „Живо наследство”, която се осъществява в партньорството с фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ). Проектът на гражданска инициативна група за развитие на община Кресна, финансиран от „Еврофутбол”, предвижда да бъде съхранен и предаден на идните поколения уникалния автентичен текстил, който е обичаен за района. За целта бяха обучени 30 младежа в изкуството на ръчното тъкачество с типичните за него религиозни и езически детайли. Предвижда се помещението за експозицията, предоставено от кмета на община Стара Кресна, да се превърне в „Къща на текстилния занаят”. Текстилът е бил водещ занаят за местните жители през годините, а векове наред ръчното тъкачество е било едно от основните занятия на българската жена по тези места. Географското положение на региона и поминъка на местното население са създали възможност за отглеждане на основните суровини, използвани за добиването на преждата за тъкачния процес. С неповторимата си изработка и окраска се отличават Кресненските конопени и вълнени черги, килимени черги, халища или кебета, козяци и плъсти. Инициативата за опазване на текстилния занаят в Кресна е един от 15-те проекта, избрани с конкурс, в кампанията „Живо наследство”, по проект “Печелиш и помагаш” на „Еврофутбол”. За втора поредна година компанията финансира проекти, които възстановяват и съхранявават фолклорното и културно богатство на България. Обединяват се и се възраждат традициите на нашите предци и историческото ни богатство, голяма част от които са уникални. Благодарение на усилията на местните жители тези традиции и историческата памет днес оживяват за широката публика.

Източник: БГНЕС, www.bgnes.com