Отворено писмо в подкрепа на Ансамбъл Тракия-Пловдив
Публикувано от dimenen на February 05 2011 14:14:42
О Т В О Р Е Н О П И С М О

Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател на Общинския съвет,
Уважаеми г-да Общински съветници,

С голяма тревога се обръщаме към вас и обществеността на Пловдив, по повод взетото от Общинския съвет решение за намаляване бюджета на Фолклорен ансамбъл „Тракия” и последващото от това решение, съкращение в щата на Ансамбъла.
Уважаеми господа, не посягайте на Ансамбъла, не посягайте на това, което е градено с цената на много труд и дълги безсънни нощи. Не посягайте на институцията, която е гордост и визитна картичка не само на Пловдив, но и на цяла България.
Разширени новини
О Т В О Р Е Н О П И С М О

Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател на Общинския съвет,
Уважаеми г-да Общински съветници,

С голяма тревога се обръщаме към вас и обществеността на Пловдив, по повод взетото от Общинския съвет решение за намаляване бюджета на Фолклорен ансамбъл „Тракия” и последващото от това решение, съкращение в щата на Ансамбъла.
Уважаеми господа, не посягайте на Ансамбъла, не посягайте на това, което е градено с цената на много труд и дълги безсънни нощи. Не посягайте на институцията, която е гордост и визитна картичка не само на Пловдив, но и на цяла България.
Не разрушавайте с лека ръка онова, което в продължение на 35 години е градено с неуморен труд, талант и себеотдаване в името на една кауза, каузата за запазване и развитие на българската традиционна фолклорна култура.
Артистите и ръководителите на Ансамбъл „Тракия” са достойни хора, отдали знанията, опита и таланта си, за запазване на българският дух, бит и традиция.
Нашата тревога е породена от това, че един от водещите професионални фолклорни ансамбли в България, а именно вашият прекрасен Ансамбъл „Тракия”, вече няма да е същият. Няма да е еталон за подръжание, няма да е школата за подготовка на добри и влюбени във фолклора млади кадри, няма да е едно от най-мощните средища за поддържане на българщината!
Вие сами разбирате, че от егоистична гледна точка, ние можем да замълчим и дълбоко в себе си да злорадстваме /все пак живеем и работим в условията на пазарна икономика/. Но не е така. Фолклорен ансамбъл „Тракия” е наложена марка в съвременното развитие на българската култура. Ансамбъл „Тракия” е институция!
Искрено се надяваме господа, че вие сте хора с отворено сърце към нас - пазителите на българската духовност и ще промените своето решение за бъдещето на Ансамбъл „Тракия” и съответно, за развитието на професионалното фолклорно изкуство в България. Не следвайте горчивия пример на някои други Общини и Общински съвети. Не забравяйте, че точно сега, в този момент, ние сме длъжни да се борим, за да запазим нашите български корени и правото си да се наричаме българи, в голямото семейство на Европейската общност!

Оставаме с искрено уважение към вас и вашият не лек труд за благото на Община Пловдив и ви уверяваме, че това писмо не е просто приятелски жест, а истинска загриженост за един културен институт, доказал себе си във времето.

1.Проф. Жени Захариева – Председател на СБМТД - София
2.Проф. д-р Елена Кутева – Директор на Национален фолклорен ансамбъл „Филип Кутев” – София, Председател на Сдружението на ръководителите на професионални фолклорни ансамбли към СБМТД - София
3.Петър Димитров – Директор и хореограф на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”, Община „Тунджа” – Ямбол, Зам. председател на Сдружението на танцовите дейци към СБМТД - София
4.Атанас Чолаков – Главен художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци „Пазарджик”, Зам. председател на Сдружение „Народно музикално изкуство” към СБМТД - София,
5.Любчо Василев – Главен художествен ръководител и хореограф на Фолклорен ансамбъл „Мизия” – Търговище
6.Тодор Кръстев – Главен художествен ръководител и диригент на Ансамбъл за народни песни и танци „Сливен”
7.Генчо Генчев - Главен художествен ръководител и диригент на Ансамбъл за народни песни и танци „Дунав” – Видин
8.Марио Егов – Главен художествен ръководител и хореограф на Ансамбъл за народни песни и танци „Странджа” – Бургас
9.Петьо Кръстев – Главен художествен ръководител и диригент на Ансамбъл за народни песни и танци „Пирин” – Благоевград
10.Румян Занев – Директор и хореограф на Капански ансамбъл за народни песни и танци – Разград
11.Тодор Кичуков – Главен художествен ръководител и диригент на Ансамбъл за народни песни и танци „Родопа” – Смолян
12.Джейлян Демирев – Главен художествен ръководител и хореограф на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци – Плевен
13.Стоян Господинов - Главен художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци „Добруджа” – Добрич
14.Борислав Ангелов - Главен художествен ръководител и хореограф на Фолклорен ансамбъл „Искра” – Велико Търново
15.Доц. д-р. Василка Йончева – Ректор на АМТИИ - Пловдив
16.Проф. Милчо Василев – Зам. ректор на АМТИИ – Пловдив, Главен художествен ръководител на АФА при АМТИИ - Пловдив, Член на УС на СБК – София
17.Проф. Николай Цветков – Ръководител на катедра „Хореография” при ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград
18.Проф. Петър Ангелов – Ръководител катедра „Изкуство” при ВСУ „Черноризец храбър” – Варна, Зам. председател на СБМТД – София
19.Мариян Василев – Художествен ръководител на специалност „Български танци” при НУТИ – София
20.Мария Градешлиева – Директор на НУФИ – Котел
21.Стоянка Тенова-Илчевска – Директор на НУФИ – Широка Лъка


С уважение и вяра в мъдростта на вашето окончателно решение:
/ Петър Димитров /