Заглавие на темата: Български Фолклор и Традиции :: Текстове на народни песни

Публикувано от emilia_n на 01-08-2007 17:56
#16

Марку се бори с Муса Кеседжия


Пъша Марку думаше:
„ Марку мумче малку,
Марку мумче малку,
На трийси гудини,
Мош ли пубори с Муса
Кесъджия,
Ти да са пубориш
И да гу нъдвиеш?
Аку гу нъдвиеш,
Ас ша ти харижа,
Сидимдисе скели кръй
Чернуту мори. “
Чи си й фанъл Марку
с Муса да се бори,
Чи са борили три дни
и три нощи,
Не Марку нъдвива,
не Муса нъдвива.
Дету Марку ходи,
черни кърви рони;
Дету Муса ходи,
къту свиня рови.
Марку Енки думаше:
– „ Енки, сестру, Енки,
Енки, сестру, Енки,
де си, на къде си?
Ила пумугни ми
Муса да нъдвием,
Чи ша ма нъдвие
Муса Кесаджия “.
– Янка Марку дума:
„ Марку, братку, Марку,
Къли съм ти рекла
ф събота да н са бориш!
Нъведи са, Марку, ду чернъта
зиме;
Чи си бръкни, Марку,
ф лявия си бутуш,
Чи си извъди, Марку,
идно ношчи малку,
Идно ношчи малку
с три нади надини,
Чи удри, Марку
Муса фъф сърцету.
Тръгна да си иди,
ду срът пътя утиди,
Дъ срът пътя утиди,
тугас са усети,
Чи й зъбраил Марку
Муса да ръспори,
Чи да види Марку
Муса с колку й сърца:
Муса й със две сърца,
Със три реда ребра.

С. Лазарци ( общ. Елена, обл. В. Търново ) СбНУ, т. 27, стр. 121

Редактирано от emilia_n на 01-08-2007 19:43