Заглавие на темата: Български Фолклор и Традиции :: Текстове на народни песни

Публикувано от Йото Йотов на 27-07-2007 18:19
#15

Куцулан писа :
йенкесаджие, даридерскимнем айене, айене кабадайлие = ???


йенкесаджие (по-правилно янкесиджия) значи « който краде чужди неща из джебовете, из пазухата на людето » (Н. Геров, Речник). То ест « джебчия ». От турския yankesici. От yan « страна (на нещо) » и kesici « резач », така щото янкесиджиите режели страничните кесии.

даридерски (по-правилно даръдерски) значи « който се отнася до Даръдере », туй последното бидейки старото име на Златоград. От турския dar? (просо) и dere (долина, дере). То ест « Долината на просото ».

айен или айенин (по-правилно аян или аянин) значи « началник, заповедник на една каза » (Н. Геров, Речник). То ест « областен управител ». От турския ayan.

кабадайлие (по-правилно кабадаия) значи « горделивец, самохвалко ; нахалник, наглец ». От турския kabaday?. От kaba « груб, прост, дебелашки » и day? « вуйчо ; юнак, герой ».

Йото Йотов
http://www.chansonsb...lgares.org