Заглавие на темата: Български Фолклор и Традиции :: ТАЙНИТЕ НА БАБИНАТА РАКЛА

Публикувано от p4eli4kata Eli на 13-12-2009 10:14
#1

Отдавна си мисля за това, как да започна тази тема. Наистина много-много отдавна.........
Ще моля, който знае нещо, който има понятие от това, което ще засегна , да пише. Може да дискутираме. Нещата не са така прости...........
Предисловие: Всичко започна преди 35 години, когато се омъжих тук, в с. Попово. Аз обичам да бродирам./ Обичах, по-точно. Отдавна нямам време за бродерии. А и очичките... вече не искат ................./ Когато съпругът ми ме доведе тук, помоли майка си, която вече беше ослепяла, да извади и ми даде моминските си ризи.Тези, с " големите ,чести" бродерии. /Чести , значи ситни./Мама, лека и пръст, ми каза къде са. Извадих ги. Подадох и ги. Тя почна да ги опипва с върха на пръстите си." Това е " ябълките" . Това , е " куклите". Бяха като нови! Сякаш не бяха носени. А бяха... закърпени... Шевицата грееше! Пазя я. Ще ви я покажа, по -после.......
Не си давах сметка какво държах в ръцете си. Трябваше да минат доста години ,за да се " роди" познанието в главата ми. И все още не е избистрено. Не съм етнограф. Не всичко знам. Нещата идваха постепенно . Ще ви разкажа само това, което прочетох, това ,което мисля, че знам.
Първото нещо, което ме запали да " видя" с други очи шевиците, беше едно предаване по телевизията. Беше тогава, когато ни " учеха", че прабългарите били конен, степен народ. Който имал за знаме конската опашка. Че конниците в дългите преходи ядяли конско месо, което носели под седлата си. Че пиели кобилешко мляко. И.... никакви обяснения, кое и защо. Факти, върху които нямаше право много-много да се замисляш. Тогава, в едно предаване бяха поканили човек с много интересно, запомнящо се име - Майски Желязков. Този човек ,започна да разказва такива неща....! Заслушах се. След предаването, извадих първият ми попаднал лист, зарисувах това, което можах да запомня и сложих за паметка.......... Желязков говореше, че прабългарите са имали писменност, че рисунките по каменните археологически паметници ,са непрости неща. Говореше за идеограми и пиктограми.... Говореше за значението им, за неща, които не знаех........Не подозирах............ Запомнила бях едно наименование- „ Макази. „Маказите. Така баба казваше на килима, който беше тъкала за мой чеиз. Беше поръчала, да го постелем в стаята още през първата брачна нощ! А аз си мислех, че това са бабини деветини...........
Второто нещо, което ме накара да погледна отново към старинните шевици, беше една публикация в едно списание. " Отечество". Тогава редактор му беше Серафим Северняк. Там излезе статия с една впечатляваща рисунка- Прабългарският календар. Дали да го наричам „ Прабългарски”? Това беше българският календар! Най- точният в света! Тази статия беше ... като бомба! Никой не я отрече! Фактите бяха неуборими! Тази статия , добави още знание.
Третото нещо, което напълно ме увери, че съм на прав път в съмненията си, като обикновен човек, лаик, беше това, че бяха помолили майка ми, да предостави едни шити ръкави от леля ми, нейната сестра, на етнографският музей в София. Мама обаче, ги даде само за изложбата. После , поиска да и ги върнат. Жената, която ги видяла, етнограф вероятно, казала, че това е безценно. Там имало избродирано „ Дървото на живота”.
Преди години, когато се върнахме тук, отново се „ сблъсках” със старините от раклата. Започнахме да разрушаваме старата , прастара къща на бащата на свекърва ми. Да не се срути сама. Там, намерих „ съкровищата” на бабината ракла. Сукмани , запазени напълно! С шевици. Стари, прастари престилки също с шевици. Купчина ! Съседите ме гледаха, как изпрах всичко, и ми се присмяха. „Защо ти е тази вехтория! Продай я! Ще вземеш пари, да си помогнеш на беднотията!” Аз казах – Не! Историята не се продава! Историята е това, което ни прави да сме НАРОД! Нищо не продадох. Всичко е запазено! В моята ракла! Завещано на тези, които са след мен! Да го пазят! Защото сега, мога да им кажа, какво има там. Това не е просто стари ,вълнени дрехи, храна за молци! Това е кодирано българско познание. Кодирана писменност! Това е ... Трябват очи за да го видиш! Знания, да го разчетеш! Ние ги губим............ Жалко..............
Такава е историята ,на Старата ракла. А какво криеше? Каква беше тайната?Ето каква:
Мамините ръкави- Ябълките. Така се нарича най- големият български символ- Ябълките, Албената . Това е ЕЛБЕТИЦАТА
http://media.snimka....109458.jpg
http://media.snimka....109459.jpg
Ето какво пише за елбетицата тук:
Елбетица
Голяма част от битието на българската народност през вековете е недобре известна и слабо проучена, а в много случаи и забравена отдавна. Там, където писмените извори мълчат, а народната песен дава често само неясни податки, e трудно да се правят предположения. Едно обаче остава несъмнено - изключителната жизненост на нашия народ, която го е запазила досега. Олицетворение на българската сила са символите на материалната култура, нещо, което обикновено остава неосъзнато. Един от тези символи е елбетицата.


Орнаментът се среща масово в българското везмо. Той му е толкова присъщ, че се вписва в него от векове механично. Среща се в различни варианти. Някои от тях са схематизирани, но повечето са изградени от растителни, зооморфни и антропоморфни мотиви. Най-чистата форма, стояща в основата на орнамента и която безпогрешно се разпознава, е два кръстосани кръста или по-точно кръстатки. За идеята, въплътена в символа, могат да се изкажат различни хипотези. Най-общо и най-сигурно може да се твърди, че елбетицата символизира хармонията в света и в човешкото поведение. Осемте посоки на света (север, юг, запад, изток, северозапад, североизток, югозапад и югоизток) се съединяват в едни общ стабилен център. По този начин се подчертава неизменността в кръговрата на природата - зима - север, лято - юг, пролет - изток, есен - запад. В някои варианти на орнамента персонифицирането на сезоните се вижда много ясно. Така например в Софийско в краищата на едната кръстатка представляват четири човешки схематизирани глави, които твърде много напомнят на кукерски маски. Тези сърцевидни форми до неотдавна са били широко известни сред шопите като "роджета".
Символът е наричан в различни краища на българското землище според това, на какво прилича по форма на хората. Най-известни са наименованията "колото", "грошанката", "трапезата", "голямото коло", "зелената нишка". Думата елбетица обаче е устойчива навсякъде, а и е очевидно, че това е най-старото име на орнамента. В първата половина на миналия век са правени опити то да се изведе от различни езици, което за съжаление често е водело до свръхинтерпретации. До известна степен е оправдано търсенето на аналогии с чувашките alp - герой и jalvy - магьосник. От тези предположения обаче не могат да се правят сериозни изводи. Много по-важно е обстоятелството, че коренът е засвидетелстван в първобългарската традиция, където се среща титлата "алпбагатур". През цялото средновековие знакът е използван като олицетворение на българската мощ. Така например на стената на Болярския дом в Мелник е ясно отчетлив схематизираният вид на орнамента. С времето значението на думата е било забравено, но тя се е запазила под формата елбетица и то неслучайно в един толкова разпространен в народното творчество символ, чийто приблизителен смисъл вече бе обяснен.
Днес елбетицата въплъщава вечния живот на нашата народност, пробуждането на подтиснатия български дух, стремежа към обнова на нашата държава и решимостта да запазим България български.
Орлин Вардарски.
Това открих в сайта „ Сребърният еднорог”
Там открих и още. Това, което е писал Мирослав, администраторът. Цитирам го .В нашето народно изкуство идеята за троичността (трите вертикални пласта, трибожието) и четирите (осемте) основни посоки на света (кръст, двоен кръст) са изразени чрез няколко фигури, характерни за шевиците, носиите и различни битови предмети. Тези фигури са известни като елбетица (елем-бехт = седем-осем?), роджета и др. В елбетиците и рожетата от идеята за четвъртичността (кръстта, символ на Слънцето) се съчетава с идеята за троичност (знаците ипсилон Y и триъгълниците) по върховете на кръстовете. Съчетанието от кръст и знаци ипсилон доказва прабългарския произход на тези основни български битови орнаменти, които са явни носители на древно, предхристиянско космогонично съдържание. Според Тачо Танев в тези фигури може да има вложен и календарен смисъл.
Пъзелът, завещан ни от дедите
Българската шевица пази, лекува и крие тайни

Някога по везаната шевица е било възможно да се разпознае кой кой е – от кой край е, какъв е социалният му статус – ерген или мома, булка или женен мъж, и още 1001 неща – знания, които ние днес напълно сме изгубили.

Инж. Живко Желев, който винаги е с риза с шевици:
Не зная какво е болест, чувствам се на 20 г.
Везмото е в бяло и червено, защото символът Дао е в бяло и червено.

Ако знаците и символите в нея са свещени (т.е. „янтри“), шевицата действа като катализатор на божествения физико химичен процес – живот, който се извършва в нашето тяло
Следва продължение..........

Редактирано от p4eli4kata Eli на 13-12-2009 10:19

Публикувано от p4eli4kata Eli на 14-12-2009 10:25
#2

МАКАЗИТЕ
Това е сватбенният килим тъкан от баба ми за чеиз :
http://media.snimka....109914.jpg

Но защо баба искаше да го постелим именно в началото на общият ни брачен живот? Ето какво намерих:
Маказите- писано от Анита Комитска,Сътрудник в етнографският музей в София, по повод на чипровското килимарство:
“ДРЕВНИТЕ СИМВОЛИ”Древните символи по килимите -двата триъгълника, свързани с острите си върхове, т нар. мотив „маказ", е знак на мъжкото и женското начало, на божественото и земното, на хармонията и уравновесеността в природата. Старинен е и мотивът„кананица"-символ на вечността и безкрая, същият знак и днес е на върха на дървото на Тангра в земите на българите от Поволжието. Обичаният от чипровчанката мотив на вписаните един в друг ромбове напомня на слънцето, даващо живот , „окцата" е знак на божественото око и т. н. Създателките на килимите и днес вярват, че тъканите не са само украса на дома, но че имат чудната и вълшебна сила да предпазват от зло и носят обич и доброта. Затова и след изтъкаване на килима и снемането му от стана се изпълнява един старинен обичай в съпровод на песни. В него жените заваляват малко момиченце, за да изпробват здравината на килима и с надеждата, че той ще носи радост и благополучие."

В речник на редките и остарели думи , открих значението на думата Маказ-Разклонение, ножица.

Значи, баба е знаела това, което аз не съм подозирала! Знаела е, как да стори " магия". Добра магия, за да бъде семейният живот на любимата и внучка щастлив и плодотворен! Тя не можа да постели килима със собственните си ръце! Посланието и, не бе забравено!
Следва продължение...

Публикувано от muntsho на 14-12-2009 22:19
#3

Чудна тема Пчелице - много медец има в нея! Аз уж знаех нещичко но това дето изнасяш е наистина много забавно и поучително. Всяко нещо нашите предци са вършили със някакво добро послание към рода Български. За да ни има! Thumbsup

Публикувано от p4eli4kata Eli на 15-12-2009 19:01
#4

ПЕТЛЕТО
http://media.snimka....110389.jpg

Това е калъфка за възглавница. Избродирана е, преди повече от сто години. По - точно, тази тъкан е изработена много специфично. Тъкана е. Не е бродирана. / Майка ми ми обясни, че още я търсят като модел, но за бродиране./ За сватбен дар на младите. Това е половината от тъканта. Майка ми я е разделила преди години, и направила възглавница за украса. Възглавницата е била такава, че на нея се е спяло от двама души заедно. От нея разбрах, че я има от баба си. От нея зная, че младоженците задължително са лягали на една възглавница! А защо петли? Ето какво открих:
Свързва се много тясно с представите за СЛЪНЦЕТО. В митологичното мислене петела е слънчев символ. Той възвестява настъпването на новия ден, т.е. слънчевия изгрев.
Частите на денонощния цикъл народът съотнася с петела. Широка употреба имат изразите „петляно време", „първи петли", които асоциират с времето, когато той пее, с приближаващото начало на деня. Според традиционните представи в деструктивните периоди на преход времето от залез слънце до първи петли е тази част от денонощието, когато се появяват КАРАКОНДЖУЛИ, ВАМПИРИ, ТАЛАСЪМИ и други митологични персонажи. С пропяването на петел те загубват своята сила. Предпазната функция на петела косвено се потвърждава от редица заклинателни формули, с които баячката отпраща болестта в „пусти гори, дето петел не пее", т.е. Той винаги се свързва с усвоеното от човека пространство, в което той е защитен от болести, вредоносни сили и свръхестествени същества. Петела е многозначен символ. Той олицетворява мъжкото начало и оплодителната способност, както и женското възпроизвеждащо начало. Така петела е ярък символ на потенция. Обичаят да се принася в жертва на Петловден (освен предохранителната функция на някои елементи) може да се тълкува като продуциране на плодородие и специално на мъжка плодовитост. По-особено е значението на сватбения петел, който едновременно е и мъжки, и женски символ: към мъжкото начало (изразено с червения цвят и пола на птицата) чрез травестията (украсяването му като „кон"Wink от момина страна се прибавя и женска семантика. Така в своята многозначност петела се включва в общата структура на сватбата и изразява нейната основна идея. Връзката петел-женска потенция се потвърждава многократно в народната култура -„гребенското" забраждане на жени във фертилна възраст; шевичния орнамент „петлета" по женските ризи; изразът „клъвнал я петелът" за момиче при полово съзряване.
Коленето на петел при определени празници и обичаи като жертвено-благодарствен акт се свързва с многозначната му символика. Поведението на петела е един от ориентирите в народната метеорология.
Това намерих за петлето, в един зоосайт. В неговата рубрика: "Знаете ли? "Благодарности!
Следва продължение...

Редактирано от p4eli4kata Eli на 15-12-2009 19:02

Публикувано от p4eli4kata Eli на 16-12-2009 18:13
#5

ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

http://media.snimka....110552.jpg
http://media.snimka....110555.jpg
Това е избродирано, но нескроено платно за момински ръкави. Дадено е от бабата на майка ми, на леля ми./ Леля Радка е най-голямата сестра на майка. Живееше в с. Суходол, Средецко. Вече е покойница ./Тя го е дала на мама, за спомен от баба и.Рода на майка ми, от страна на тази баба, произхожда от Беломорска Тракия. Най-вероятно е на повече от сто години! Мама е на 73 сега.
Към цялата тази история, разказана по-горе искам да добавя още няколко думи. Сега тези везани красоти се намират при моят а майка. В с. Габарево Казанлъшко. Така ,с пътешествието на човешките съдби, пътуват спомени, символи , обичаи. Из цялата Българска земя. Може да е по-различен начин везано. Симвлите са едни и същи. Значението е идентично. Понякога, в даден район,се откриват по-различни неща от общотрадиционното. Оказва се, че преселението на хората е дало отражение. В музиката, хората, носиите, обичаите. Но. Всичко е Българско.

Това е ДЪРВОТО НА ЖИВОТА. Което е впечатлило етнографката от София. Ето какво прочетох за него:Обща символика: В митологията и семиотиката дървото е известно още като Космическо, Кабалистично и Дърво на живота. Със своята изправеност и насоченост нагоре то принадлежи към символите на вертикалността.
Дървото олицетворява цикличния характер на Космическата еволюция – живот, смърт и възпроизвеждане в образността на раззеленяването и окапването на листата всяка година. В корените на дървото живеят дребни подземни животинки, в клоните и над короната се подслоняват и летят птици - по този начин Д. свързва земния и небесния свят. Нещо повече, то обединява всички елементи - водата циркулира със соковете му, въздухът подхранва листата му, със самото дърво разпалва огънят и т.н.

Дървото е един от най-разпространените растителни митологични символи на организираното космическо пространство. Д. въплащава идеята за триделното разпределение на света във вертикален план. Короната олицетворява небосвода (горния, небесния свят) с неговите реални и свръхестествени обитатели – Бог, ангели, светци и птици. Стволът разделя Небето от Земята и съответства на средни, земния, човешки свят. Корените символизират долния, подземния свят, обитаван от демоните на мрака и водата, чиито зооморфни митологични превъплащения са тези на змията, видрата, къртицата. Световното Д. изразява архаичната представа за възможността да се преминават границите между Долния, Средния и Горния свят. В този смисъл Д. се интерпретира като път към света на небесните богове или подземните зли сили.
Това прочетох в този сайт:
http://www.bul-news....om/bg//595
Почетете още, ако имате желание.
Следва продължение...

Редактирано от p4eli4kata Eli на 16-12-2009 18:16

Публикувано от p4eli4kata Eli на 18-12-2009 16:31
#6

ЗНАКЪТ ЗА ТРИБОЖИЕ. ЗНАКЪТ НА ЖРЕЦА.
http://media.snimka....110816.jpg

Това е пазва за сукман. Този сукман е от с. Попово. Сигурна съм, че е много стар. Вероятно, на около сто години!Тази пазва ме върна към спомените за Майски Желязков. Зарисувайки същият този знак, но с три листа, Желязков каза така: "Това е символът " Куково цвете". Кукурякът. Символът на жреца на бога. На върховният жрец. Може да бъде с три , пет, седем листа. Но, това е. Стилизирано като буква,/ руна???Бел. моя./, означава трибожие. "
Доста търсих из мрежата. Не открих точно обяснение. Но открих това:
http://www.protobulg...-final.htm
Дълги са зимните нощи... Студени са зимните дни... Четете! Няма да съжалявате!
http://media.snimka....112086.jpg
Това е само едното листче от зарисовките след предаването с Майски Желязков. Така и не открих другото!

Да знаеш откъде идваш, значи да знаеш, къде отиваш. Дълги години възприемах шевиците, само като сътворена от умението на женските ръце красота.Оказа се, че не всичко е така. Сега вече имаме достъп до много, много информация. Не е възможно да се потули това, че ние, българите сме много древен народ с култура, носеща в себе си познанието на вековете. Че всичко ,което сме знаели, е само мъничка прашинка от истината за предците ни. Нашите дядовци и баби са знаели. Дядовците ни, строейки къщите си, са поставяли знаците носени от векове на фасадите им. Бабите ни са втъкавали и избродирвали по облеклото тайнства, които ние трябва да върнем и запомним. Не от носталгия. За да знаем, да дадем на бъдещето името БЪЛГАРИН!
ПОСЛЕПИС: Не всичко може да се каже. Нека да кажем още и още! Нека да дискутираме. Нека спорим. В спора се ражда истината! Моля етнографи и историци за помощ. Тук, във форума има.
АЗ ИСКАМ ДА ЗНАМ!
КОЯ СЪМ, ОТ КЪДЕ ИДВАМ, КАКВО НОСЯ В ГЕНИТЕ СИ!

Редактирано от p4eli4kata Eli на 18-12-2009 16:33

Публикувано от p4eli4kata Eli на 09-03-2010 12:47
#7

Преди няколко дни, на л. с. към мене се обърна една млада жена. Съобщи ми, че е пресътворила, избродирала, дала нов живот на една от бабините шевици. Дървото на живота. Помоли ме, ако има още нещо, да го споделя. Изпълнявам молбата и с най-голямо удоволствие. Красотата на българските шевици не е за да стои затворена в тъмните ракли. Тя трябва да живее.
http://media.snimka....737832.jpg
http://media.snimka....737837.jpg
Това са свекървините ми момински ръкави на риза. Шевицата се нарича " Куклите". Какво е? Вероятно стилизирани кукери. Не знам. Не съм напълно сигурна. Кой ще помогне?

Редактирано от Куцулан на 09-03-2010 14:45

Публикувано от p4eli4kata Eli на 10-03-2010 14:39
#8

Това, че темата придизвиква такъв интерес, не ме учудва. Отдавна всички сме жадни за такъв вид знания.
Отново имам л. с. Отново по повод " Тайните ..." Този път е нашия съфорумец Орфи.
И... сякаш, именно заради него, съдбата се усмихна! Едното от лисчетата ,които зарисувах след като гледах Майски Желязков, беше загубено. Мислех, че е завинаги, с огромно съжаление. Листчето се появи. Сканирано и на мястото си. Аз къде съм гледала???HelplessHmm
Ето го:
http://media.snimka....755839.jpg

Редактирано от p4eli4kata Eli на 10-03-2010 16:23

Публикувано от Куцулан на 10-03-2010 16:31
#9

p4eli4kata Eli написа:
...
http://media.snimka....755839.jpg


А по-голяма снимка имаш ли, че на тази нищо не се чете?

Публикувано от p4eli4kata Eli на 11-03-2010 09:38
#10

Това, което ви предоставих, е сканирано изображение. Това " листче" има поне 25 годишна история. Първите ми опити ,да пиша на машина. Не съобразих. Frown. Извинение на всички. С нужното уважение, ви предоставям описанието:
МАЙСКИ ЖЕЛЯЗКОВ. – ЗА ВРЪЗКИТЕ НА МИНАЛОТО С БЪДЕЩЕТО. МАГИИ. ПРАВЕНЕ И РАЗВАЛЯНЕ.

Фиг 1. Представлява три стрелки, разположени една спрямо друга под тъп ъгъл. По този начин е било написано / отбелязвало се е/ „ Атила, майка на всички хуни”
Фиг 2. Изобразява непрекъснато изображение на петолъчна звезда, с единия рог сочещ нагоре и точка в средата. По този начин се е изобразявало привличането на всички добри сили. Ако обаче, знакът се обърне наопаки, вече означава дяволът. Това означава, че желаеш на някому злото.
Фиг 3, фиг 4 Изобразено е трилистно цвете. Това е знакът, с който е било изобразявано „ куковото цвете”, кукурякът. Това е и символът на прабългарските жреци. Ако има изобразен такъв знак, той се чете- „ Кана ,Боил ,Колобър”, или „ Патриарх, Лечител, Образовател, Човекът, който води календара. Горният знак / като цвете/ , е идеограма. Долният е пиктограма на първия. Цветето може да бъде нарисувано с три, пет, седем, девет, или дванадесет листа.
Фиг 5. Две кръстосани елипси. Означава богомилски кръст.
Фиг 6., фиг 7, Изображение на планина с три върха, на която средният е най-висок. Означава „ Човек от планината Шан.” Фиг. 8 означава писменният знак, на рисунката / идеограмата/.
Фиг 8 – Пиктограмата, на фиг 7, обаче с две наклонени черти на левият и три на десният дял, като средния е най дълъг , се нарича „ Маказ”.Поставял се е да пази при преминаване на опасни места. За предпазване от зли сили при пътувате и гурбетчилък.
Фиг 9. Представлява две съединени стрелки. Означава бременна жена или малко дете.
Моля всеки, който знае повече, да се отзове.

Редактирано от p4eli4kata Eli на 12-03-2010 16:35

Публикувано от p4eli4kata Eli на 13-12-2014 09:25
#11

Уважаеми четящи тази тема!
Уведомявам ви,че абсолютно всички снимки са лично мои и са послужили за илюстрация на написаното!
Тези снимки са нагло и безпардонно окрадени и представени къде ли не, с оправданието ,че нямат автор. Това,че нямат воден знак, не означава,че не са нечий труд! Знанието принадлежи на хората. Аз съм го дала по най- човечният начин подходяш за случая.
Снимките имат автор и той е автора на темата. Редно,морално ,да бъде попитан автора за разрешение за ползането им.
Намерила съм си снимките къде ли не! Няма да трия нищо! Нека се знае къде е първоизточника!
Най- голямата награда за мен е,че над 10 000 човека са видяли тайните на бабината ракла и се интересуват от засегнатата тема!
Приятно четене и завистливо крадене!
Ели.

Редактирано от p4eli4kata Eli на 01-01-1970 00:00

Публикувано от Куцулан на 13-12-2014 10:55
#12

Здравей Пчеличке,

за съжаление това е поголовна практика да се взима материал от други места без да се поставя връзка към оригинала. С връзка към първоизточника е цитат, без връзка е чиста кражба.

поздрави. Thumbsup

Публикувано от p4eli4kata Eli на 02-01-2015 11:10
#13

Уважаеми Куцулан.
Крайно време за някои хора е,да разберат че времето на ТКЗС свърши безвъзвратно!
Няма такова нещо като незнаен автор. Време е,да се научат прости правила.
Предоставям ги.
Аз? Този който ми е откраднал снимките и ги е представил като свои отива на съд! Омръзна ме да ме правят на простак!Всеки да си сърба каквото е дробил!
http://hitrini.com/magazine/archives/153

Редактирано от p4eli4kata Eli на 01-01-1970 00:00

Публикувано от p4eli4kata Eli на 02-01-2015 11:14
#14

Линкът е " Авторско право в интернет". За справка.
Честита Новата 2015 година!

Публикувано от p4eli4kata Eli на 06-01-2017 12:31
#15

ОТНОВО СЕ НАЛАГА ДА НАПОМНЯ НА ЧЕТЯЩИТЕ ТАЗИ ТЕМА,ЧЕ ВСИЧКИ СНИМКИ ПОСЛУЖИЛИ ЗА ИЛЮСТРАЦИЯ НА ТЕМАТА СА ЛИЧНО МОИ!
КОПИРАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ЗА КОМЕРСИАЛНИ ЦЕЛИ, КАКВИТО СА ВСИЧКИ КОПИРАНИЯ ДО СЕГА,СА НАПЪЛНО НЕОПРАВДАНИ И НЕЖЕЛАТЕЛНИ.
СЪЩЕСТВУВАТ АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ СНИМКИТЕ
С УВАЖЕНИЕ: ЕЛИ КЪНЧЕВА.

Публикувано от droidd на 07-01-2017 07:18
#16

Много се радвам, че ви открих и съм приета при вас!
Скъпа Ели, благодаря за споделеното!Прекрасно е да знаем повече за нашите предци и начина по-който са се свързвали с природата! Жалко, че сме загубили повечето от техните знания.
А това предаване с Майски Желязков и аз го гледах тогава и също веднага започнах да пиша по някакви листчета, силно впечатлена от чутото.....вероятно ще се появят и те някой ден. Smile