Заглавие на темата: Български Фолклор и Традиции :: ТАЙНИТЕ НА БАБИНАТА РАКЛА

Публикувано от p4eli4kata Eli на 15-12-2009 19:01
#4

ПЕТЛЕТО
http://media.snimka....110389.jpg

Това е калъфка за възглавница. Избродирана е, преди повече от сто години. По - точно, тази тъкан е изработена много специфично. Тъкана е. Не е бродирана. / Майка ми ми обясни, че още я търсят като модел, но за бродиране./ За сватбен дар на младите. Това е половината от тъканта. Майка ми я е разделила преди години, и направила възглавница за украса. Възглавницата е била такава, че на нея се е спяло от двама души заедно. От нея разбрах, че я има от баба си. От нея зная, че младоженците задължително са лягали на една възглавница! А защо петли? Ето какво открих:
Свързва се много тясно с представите за СЛЪНЦЕТО. В митологичното мислене петела е слънчев символ. Той възвестява настъпването на новия ден, т.е. слънчевия изгрев.
Частите на денонощния цикъл народът съотнася с петела. Широка употреба имат изразите „петляно време", „първи петли", които асоциират с времето, когато той пее, с приближаващото начало на деня. Според традиционните представи в деструктивните периоди на преход времето от залез слънце до първи петли е тази част от денонощието, когато се появяват КАРАКОНДЖУЛИ, ВАМПИРИ, ТАЛАСЪМИ и други митологични персонажи. С пропяването на петел те загубват своята сила. Предпазната функция на петела косвено се потвърждава от редица заклинателни формули, с които баячката отпраща болестта в „пусти гори, дето петел не пее", т.е. Той винаги се свързва с усвоеното от човека пространство, в което той е защитен от болести, вредоносни сили и свръхестествени същества. Петела е многозначен символ. Той олицетворява мъжкото начало и оплодителната способност, както и женското възпроизвеждащо начало. Така петела е ярък символ на потенция. Обичаят да се принася в жертва на Петловден (освен предохранителната функция на някои елементи) може да се тълкува като продуциране на плодородие и специално на мъжка плодовитост. По-особено е значението на сватбения петел, който едновременно е и мъжки, и женски символ: към мъжкото начало (изразено с червения цвят и пола на птицата) чрез травестията (украсяването му като „кон"Wink от момина страна се прибавя и женска семантика. Така в своята многозначност петела се включва в общата структура на сватбата и изразява нейната основна идея. Връзката петел-женска потенция се потвърждава многократно в народната култура -„гребенското" забраждане на жени във фертилна възраст; шевичния орнамент „петлета" по женските ризи; изразът „клъвнал я петелът" за момиче при полово съзряване.
Коленето на петел при определени празници и обичаи като жертвено-благодарствен акт се свързва с многозначната му символика. Поведението на петела е един от ориентирите в народната метеорология.
Това намерих за петлето, в един зоосайт. В неговата рубрика: "Знаете ли? "Благодарности!
Следва продължение...

Редактирано от p4eli4kata Eli на 15-12-2009 19:02