Алински "Възнесение Господне" (Св. Спас)
Публикувано от Мирилайлай на March 03 2007 11:13:34


Местност, отстояние и посока от населено място: манастир на левия бряг на Манастирска р., под вр. Калето (1190 м н.в.) в пл. Плана, на 6 км СИ от с. Алино и на 16 км СЗ от гр. Самоков

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХVІ-ХVІІ в., а е възобновен през ХVІІІ-ХІХ в. Понастоящем е периодично действащ

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква и полуразрушена жилищна сграда. Черквата (7,5х3,8 м) е вкопана на 1 м в земята еднокорабна, едноапсидна, с една конха от север, без притвор и е изцяло изографисана през 1626 г. Западната й фасада е оформена с анти (издаване на свода и северната и южна стена), които представляват своеобразен открит притвор. Обявен е за паметник на културата

източник: www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains

Разширена информация (Православието)

Манастирът е интересен със своите особени стенописи - колективно дело на майстори-живописци с различен творчески почерк. Според ктиторския надпис, старата манастирска църква е обновена и изографисана през 1626 година. Изобразени са множество евангелски сцени, като повествованието следва от рождението на Христос до разпятието му. Има и много портрети на светци - на св. Иван Рилски, св. Теодор Стратилат и св. Теодор Тирон, св. св. Константин и Елена, св. Йоаким Осоговски и други.Изображенията в централната част на църквата са в традициите на атонските майстори и се съпътствуват от славянски надпис. Някои от тях са опростени и се възприемат като по-наивни и примитивни. С по-висока художествена стойност са изображенията на южната стена на църквата, а най-ценни са стенописите по сводовете над олтара и наоса. Ценни са големите иконостасни икони на Спасителя, св. Богородица, св. Иван Рилски, св. Йоан Предтеча и малката сборна икона от 1845 година.

Стенописите с изображенията на Христос Велик Архангел, както и евангелските сцени Съдът на Пилат, Разпятие Христово и Оплакване датират от 1626 година.

Понастоящем манастирът е недействащ. Обявен за паметник на културата.