Изворски "Св. Петър и Павел"
Публикувано от Мирилайлай на March 03 2007 09:54:02
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в Колошкия дял на Конявска пл., на ок. 1 км Ю от с. Извор

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а понастоящем от него са запазени развалини от черквата (17х5 м) и останки от жилищна сграда.

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: развалини от черквата

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/