Къде остава българският автентичен фолклор?
Публикувано от dilqna7 на February 27 2017 20:17:03
Реших да започна редовете на тази статия, тъй като проблема за запазването и предаването на автентичния ни роден фолклор се вижда от всички нас , но бива подминаван именно от нас ден след ден. Не ви ли прави впечатление, че много от селата ни запустяват, а повечето възрастни хора , които живеят там са самотни и тъжни. Изоставени от тях и техните деца, които са провокирани от икономическата ситуация в България да забегнат в по-големите градове или чужди държави. Медиите ни заливат с авторски народни песни и хорови обработки, защото са по актуални за публиката, а за другите масови жанрове не бих искала да коментирам нищо.
В цялата тази ситуация аз си задавам въпроса: къде се говори за автентичен фолклор, къде се записва той, кой го помни? Как съхраняваме истинските български традиции и обичаи, а не тези които са „модерни“?!?
Може би повечето от вас са запознати с дефиницията за автентичен фолклор, но все пак за тези които нямат понятие ще я запишем тук. Под автентичен фолклор се разбира фолклор без автор. Тъй като не можем да посочим персонално един единствен индивид като създател. За разлика от художествената литература, фолклорната творба не познава печатната форма на разпространение.Тя се предава по устен (вербален) път от човек на човек ,от генерация на генерация. При словестното й разпространяване естествено се наблюдават и промени. Самите изменения могат да дадат ценна информация за промените в мирогледа на даден народ през времето. Автентичният фолклор винаги носи спецификата на местния говор ,чиито представител е нейният изпълнител.
На въпроса: Къде остава българският автентичен фолклор бих отговорила, че остава там където е запомнен и където се знае за него, където е чувано за него. Но за да се помни нещо и да се развива, то трябва да се грижиш за него, както се грижиш за едно малко дете.
След като сме наясно, какво е автентичен фолклор ще ви предизвикам със следния въпрос. Колко от вас са чували от вашите баби и села местни народни песни, колко от вас са се включвали в семейните традиции, колко от вас са си записвали песните и танците, които са виждали и чували от своите баби, колко от вас помнят автентични песни, обичаи или танци? Отговорът си остава за вас. Поздравявам тези от вас, които полагат усилия да съхранят истинската ни българска същност, независимо в коя точка на света се намират. Нека всеки от нас да допренесе за едно добро дело и да положи усилия за това да не се изгубим като народ, народопсихология и да запазим българския дух. Все още вярвам, че това е възможно, тъй като наското присъствах на едно от събитията в село Сушица (Великотърновска област).
Етнографска изложба:
Там бяха изложени картини, книги, стари трудови инструменти (стан, вретено и т.н.), автентични носии, черги и много други говорещи за историята на селото предмети. Така много от живущите там си припомниха, какво е било, а гостите на селото научиха част от неговата история.

Искрено се надявам след написването на тази статия да подтикна много от младите хора да бъдат малко по-заинтересовани от техните родови корени и традиции и да се гордеят с факта, че са българи!

Автор:
Диляна Стоянова
За автора:
Диляна Стоянова е родена в гр. Шумен. Любовта и жажадата за познание относно фолклора се заражда още при първата изява на сцена с песента „Жълтото цвете цъфтеше“ още на 4 годишна възраст. Завършила е средното си образование в СМУ „Филип Кутев“ – гр. Котел, със специалност народно пеене. Продължава образованието си в Софийски университет "Св. Климент Охридски", а в момента е докторант към катедра „Музика“, към Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Дисертационният и труд е свързан с изследването на автентичния фолклор и нейната основна мисия е да запази и малкото останало фолклорно богатство, под формата на сборници, статии и записи на автентични песни. Бъдещи цели на автора са да издаде диск с автентични песни от Великотърновският регион и да издаде сборник, включващ все още запазени автентични песни и обичаи от село Сушица (Великотърновска област).