Лазаровден
Публикувано от Куцулан на March 25 2007 20:56:08
Лазаровден! Това е празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.

Обичаите по Лазаровден и Цветница са женското съответствие на коледарските и сурвакарски обичаи на мъжете. В тях участват момичета, които сега се замомяват, на възраст от 10 до 16 години. Облечени са в празнични дрехи, с цветни венци на главите. В ръцете лазарките носят кошнички, окичени със зеленина за събиране на дарове. По лазарските премени греят нанизи от мъниста, парички, а шивиците по ризите са събрали в себе си цвета на аления гюл и жълтата латинка, на зеления чемшир и синевата на утрото.

По стар-обичай момичетата влизат във всяка къща и изпълняват песен - пожелание към всеки член на семейството за здраве, плодородие и щастлив живот. Стопаните ге даряват с яйца, орехи, пари. Песните, които се изпълняват на този ден са с любовен характер. Момите играят несключено лазарско хоро.

Навсякъде лазарките благославят труда на работливите стопани, пеят за нивите, за къщята, за стоката – домашните животни. Та нали всеки народ започва живота си от земята. Лазарките пеят и за млади и за стари. На девойките – за хубост, на момците – за храброст и ловкост …

За тези, които орат и сеят земята, пролетта носи радостни надежди – през пролетта пеят птиците, през пролетта цъфтят цветята, през пролетта играят лазарките, пременени и нагиздени като цветя.

Когато свърши лазаруването , лазарките си поделят събраното. Устройват си обща трапеза в дома на водачката.

Лазаруването за малките момичета е възрастов праг. От този ден, когато те за първи път са вземали кошничката и лазаруват, обичаят ги провъзглася за порастнали. Време е да ги учат обредно на първо плетене на чорапче, първа погача, месена от детските ръчички, първо везмо, бродерия и така да бъде въведено в труда на семейството.

Следващият ден, Цветница, е продължение на Лазаровден. Лазарувалите моми се събират на реката и всяка носи върбово венче с някакъв белег на него. Венчетата се нареждат на дъска и се пускат по течението на реката, което излезе най-напред, тази мома ще се омъжи първа през годината и тя се избира за кумица на девойките. Момите "говеят", т.е. мълчат пред кумицата до Великден. Според легендата венците са дар на славянската богиня Лада, която е закрилница на семейството и любовта.

Пролетните празници Лазаровден и Великден са сред най-поетичните и красиви момински празници, посветени на цветята, любовта и плодородието. Те са част от Великденския обреден цикъл, посветен на обновяването на природата и възкръсването на живота.

http://gotvarstvo.georgievi.net/a/article_9
http://www.etar.org/program/kal2002/lazarday/lazar.htm