Батошевски "Успение Богородично"
Публикувано от Мирилайлай на March 10 2007 12:08:41
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир, разположен в североизточните склонове на масива Разлатица от Средния Предбалкан, на левия бряг на р. Росица, на 17 км ЮЗ от гр. Севлиево и на 5 км ЮЗ от с. Батошево

Историческо развитие и сегашно състояние: според известния Батошевски надпис, намерен в манастира през 1836 г. и съхраняван в Националния археологически музей в София, обителта е основана през ХІІІ в. по времето на цар Михаил ІІ Асен (1246-56 г.). Запустява след падането на България под турско робство. Възобновен е през ХІХ в. (1809 г.), а през 1836 г. с щедри дарения и за рекордно кратко време – 164 дни била построена черквата под ръководството на майстор Константин от Пещера. Опожарен е през 1876 г., а е възстановен след Освобождението. Понастоящем е постоянно действащ

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква, двуетажни жилищни сгради, камбанария и стопански помещения. Черквата (20,30х12,20 м) е трикорабна, едноапсидна, с две конхи, с вътрешен и открит притвор и с три купола псевдобазилика. С високи художествени качества е иконостасът, чудотворната икона на Св. Богородица, както и стенописите в западната част на открития притвор. През Възраждането в манастира е имало килийно училище, в което са получили своето образование отец Матей Преображенски - Миткалото и Бачо Киро Петров. Манастирът е обявен за паметник на културата

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/