1 Юни - Международен ден на детето
Публикувано от Куцулан на May 30 2007 14:04:53
Първи юни е Международният ден за защита на децата.

Необходимостта от специална защита е прогласена в Женевската декларация за правата на децата през 1924 година. С тази декларация мъжете и жените от всички народности, от всички континенти признават, че човечеството трябва да даде на детето всичко най-добро, което има.

Честит празник, деца!

Разширени новини
Първи юни е Международният ден за защита на децата. Ето накратко историята на този празник:

Необходимостта от специална защита е прогласена в Женевската декларация за правата на децата през 1924 година. С тази декларация мъжете и жените от всички народности, от всички континенти признават, че човечеството трябва да даде на детето всичко най-добро, което има. Потвърждават своите задължения, вън от всякакви съображения за раса, народност и вяра:

1. Детето да бъде поставено в положение да се развива правилно телесно и душевно.

2. Гладното дете да бъде нахранено, болното дете да бъде лекувано, недоразвитите деца да бъдат насърчени, заблудените деца да бъдат вразумени, сираците и изоставените деца да бъдат подпомогнати и прибрани.

3. Първо по ред детето трябва да получи помощ във време на беда.

4. Детето трябва да бъде подготвено да изкарва прехраната си и да бъде защитено от всяко изкористяване.

5. Детето да бъде възпитавано в съзнанието, че най-добрите си качества то трябва да употреби в услуга на своите братя.

Тази декларация слага началото на дейността по закрила на децата. България е приета за член на Международния съюз за закрилата на децата още на 13 април 1925 година.

За първи път Денят на детето е обявен за официален международен празник през 1950 г. в 51 страни по света. Учреден е като такъв през 1949 г. с решение на Съвета на Международната демократична федерация на жените.

Честит празник, деца!


www.fond13veka.org