Информация за кандидатстване за фонд "Живо наследство"
Публикувано от Куцулан на April 27 2011 12:59:43
Вече девета година ФРГИ (Фондация „Работилница за Граждански Инициативи”), чрез фонд „Живо наследство” осигурява финансиране на проекти, целящи опазване и оживяване на местното наследство, било то фолклор, занаяти, традиции и др, особено в малките населени места и отдалечени райони (можете да разгледате снимки от проектите и фестивалите по „Живо наследство” в тази галерия тук).

Кратко описание на фонда, процедурата за кандидатстване и т.н. можете да намерите ТУК

Пълно описание ТУК
Разширени новини
Вече девета година ФРГИ (Фондация „Работилница за Граждански Инициативи”), чрез фонд „Живо наследство” осигурява финансиране на проекти, целящи опазване и оживяване на местното наследство, било то фолклор, занаяти, традиции и др, особено в малките населени места и отдалечени райони (можете да разгледате снимки от проектите и фестивалите по „Живо наследство” в тази галерия тук).

Кратко описание на фонда, процедурата за кандидатстване и т.н. можете да намерите ТУК

Пълно описание ТУК

ФРГИ чрез фонд “Живо наследство” ще подкрепи проекти, които целят постигането на осезаема положителна промяна в социално-икономическо отношение, отнасят се до важни потребности на хората, насърчават диалога между различните групи в общността, основават се на местни партньорства, фасилитират процес на събиране на местен потенциал, развиват самочувствието и капацитета на местните жители, организации и институции, развиват гражданското доброволчество като ресурс за опазване и оживяване на местното наследство, въвличат младите хора във всички етапи на инициативите по места, позволяват мултиплициране на ефектите и работа в мрежи. “Живо наследство”се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”.

“Живо наследство” ще постигне своите цели чрез финансиране на 2 групи малки инициативи (нови за фонда и продължаващи, вече получили финансиране през предходната година), разработени от различни групи от жители на населени места от страната.

Една организация/гражданска група може да кандидатства само с едно проектно предложение.

Общият бюджет за безвъзмездната помощ по конкурса за нови инициативи е 60000 лева. Предвижда се да бъдат финансирани най-малко 15 проекта. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект от страна на ФРГИ е 4500 лева.

Общият бюджет за безвъзмездната помощ е по конкурса за продължаващи от предходната година инициативи е 24000 лева. Предвижда се да бъдат финансирани най-малко 6 проекта.Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект от страна на ФРГИ е 4000 лева.

Формулярът за кандидатстване се изпраща като прикачен текстови файл на ел. поща: konkurs@wcif-bg.org


Срокът за изпълнение на всеки от проектите е от 7 до 11 месеца.


График на програмата:

Обявяване на програмата: 26 април 2011

Краен срок за подаване на проектните предложения: 27 май 2011 година, 18.00 часа

Обявяване на резултатите: 13 юни 2011 г.

Подписване на договори и начало на изпълнение на проектите – 25юни 2011 г.

Подробно с изискванията към кандидатстващите организации, необходимите документи и формуляри за кандидатстване можете да разгледате тук.