Поповянски "Св. Георги"
Публикувано от Мирилайлай на March 03 2007 11:17:03
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в подножието на пл. Плана на ок. 1,5 км ЮИ от с. Поповяне

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХІХ в., а понастоящем е периодично действащ

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: между два вековни дъба се намира малката, полувкопана в земята, еднокорабна, едноапсидна, без купол и без стенописи черква

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/