Клисурски "Св. Петка"
Публикувано от Мирилайлай на March 03 2007 10:13:34
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир под вр. Укреплението (1024 м н.в.) в пл. Люлин, на ок. 1,5 км СЗ от с. Клисура

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога. През ХХ в. е възобновяван на три пъти (1944 г., 1954 г. и 1998 г.). Понастоящем е постоянно действащ

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради, като в новата жилищна сграда, построена през 1998 г., се намира параклисът “Св. архангел Гавриил”. Черквата е малка еднокорабна, едноапсидна, безкуполна и без притвор постройка, със стенописи по фасадата. Манастирът е обявен за паметник на културата.

Снимки от манастира

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/