Билински "Св. Архангел Михаил"
Публикувано от Мирилайлай на March 03 2007 09:48:00
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в подножието на рида Црънча от Завалска пл., на 1 км СИ от с. Билинци и на 8 км СЗ от гр. Брезник

Историческо развитие и сегашно състояние: манастирът е основан през ХVІ в., а е възобновен през ХІХ в. (1855 г.). Понастоящем е периодично действащ

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква и изоставени жилищни и стопански сгради. Черквата (13,20 х 3,90/4,25 м) е еднокорабна, едноапсидна, безкуполна, с притвор слят с централната част и с един вход – от север. Запазени са ценни стенописи от ХVІІ в. През ХVІІ и ХVІІІ в. манастирът има голямо културно влияние и връзки с руски и атонски манастири, а в края на ХVІІІ в. в него е открито килийно училище. Манастирът е обявен за паметник на културата

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/