Ерулски "Св. Троица"
Публикувано от Мирилайлай на March 03 2007 09:24:49
Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в местн. Манастира в Ерулска пл., на ок. 4 км ЮЗ от с. Ерул

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а е възобновен през ХІХ в. (1832 г.). Понастоящем е периодично действащ

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: от него е запазена еднокорабната, едноапсидна и без притвор черква (10,50х5,60 м), с два входа - от запад и от юг. До западния вход се намира каменен жертвеник. Личат останки от жилищна сграда и параклис

http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/