Връх Мургаш
Публикувано от Куцулан на March 01 2007 19:16:02
Живяла някога много красива девойка, толкова красива, че била за чудо и приказ. За нейната хубост и пъргавина песни се пеели и славата й се носела навред. Идвали момци от близки и далечни села, пращали сватове да я искат, но тя все ги връщала, все не ги харесвала, не намирала достойни измежду тях за нейните хубост и трудолюбие. Така минавали години. Омръзнали годежарите на девойката, омръзнали и на нейните родители и близки и казвали, че не им е за женене момата. Често отказвали да приемат в дома си сватове, ала те от дума не разбирали - все се надявали, че с настояване и търпение ще склонят девойката, ще събудят милост в сърцето й. Един ден тя се изхитрила и за да се спаси от честите годежари, казала:
- Ще се омъжа за оня момък, който ме натовари на гърба си и ме изнесе на най-високия връх планината!

Мнозина се стъписали от това желание и се отказали, ала други с готовност се съгласили и опитали. Но всички падали от умора още по средата към върха.

Един ден в селото пристигнал смел и юначен момък. Казвал се Мургаш. Дошъл при девойката подведен от хорските приказки за ненагледната й хубост, от песните за нейната доброта и работливост.

Като я видял - замаяла му се главата, затуптяло юнашкото му сърце. И без много да му мисли, метнал девойката на гърба си и като хала полетял нагоре из стръмното - не усещал ни тежест, ни умора. И успял да се изкачи със скъпия товар на върха. Но таман стигнал до целта си, той се строполил мъртъв на тревата. Там го погребали, удивени всички от необикновената му сила. Неговото име дали на върха, най-красивия връх на Стара планина.