Караконджол (караконджо, караконджул)
Публикувано от Куцулан на September 28 2008 15:21:40


из "Народна вяра и религиозни народни обичаи", Д. Маринов, 1994, БАН.

Народното вярване го представя като дух, който борави само веднъж през годината в един период от 12 дни - от Бъдня вечер, па до водици, т.е. през целите тъй наречени Мръсни или Погани дни.

Караконджо се представя от народното вярване като кон с човешка глава и криле, който може да хвърчи; той е половин човек - от горе до предните крака, а половина кон - с четири крака, копита, опашка конска и криле.

В с. Драгалище, Разложко, караконджола представляват като нечисти духове много; те са човеци голи, които ходят и мамят хората и ги хвъргат в дълбоките вирове или от високи стени.

Щом се свърши Бъдня вечер, т.е. щом се прекади трапезата, караконджо дохожда и тръгва по улиците; той борави обаче само през потайна доба; щом пропеят първи петли, той се изгубва. Той напада на онези човеци, които излизат през потайна доба или пътуват и ги възсяда да го носят по полето, додето пропеят първи петли. Коледарците и тези, които имат в пазвате си чеснов лук от Бъдня вечер, караконджо не ги закача.

За да не бъдат нападани от караконджоли, зимат още живи въглени от бъдняка, потопват ги във вода, прекадена на Бъдня вечер, и пият; тая вода пъди караконджолите.

В моите изследвания аз срещнах много конкретни случаи, които ми се посочиха за селяни, яздени от караконджола.

В с. Старо село, Тутраканско, срещнах караконджо, когото правят през Мръсните дни. Изкуствено направен човек като голям кон ходи по къщите, придружен от няколко души свирджии, играе и прави смехурии. Тоя обичай се правел, за да бяга караконджо от селото и да не смее да язди никого.

-----------------

Илюстрация от художника Виктор Паунов, в книгата: Красимир Мирчев. Вампири, гундураци, змей. София, Панорама, 1998. (връзка)