Хемус и Родопа
Публикувано от Куцулан на March 02 2007 15:32:52
От далечно, прастаро и тъмно време е достигнало нас, че някога Хем и Родопа били брат и сестра - да на морски бог. Те живели на воля из обширни полета, играели и пеели по цял ден. В игрите си измисляли забавни неща, с които карали околните да се смеят и радват на детското им остроумие. И ето че веднъж двете деца решили да се престорят в играта си на най-старите богове - мъж и жена, - за които слушали да се говори, че владеели и управлявали водата и земята, птиците и животните. Речено-сторено. Хем си направил дълга бяла брада, а Родопа разплела русите си буйни коси по стройната снага. Бил хубав слънчев ден и играта на децата се виждала много отдалеч. Старият бог, владетелят на света, видял това чудо, разсърдил се и превърнал красивата Родопа в планина. В този миг Хем уплашен погледнал сестра си, намръщил се и се вкаменил. Оттогава двете весели и хубави деца станали планини. Хемус е намръщен и с ужас гледа към хубавата си сестра Родопа, вкаменила се пред очите му. И стоят далеч един от друг братът и сестрата, защото злият стар бог пуснал между тях обширна низина.

http://bg-klas.hit.bg/bg_legendi.html#10