Самодиви, юди
Публикувано от Куцулан на April 04 2007 19:50:56
из "Народна вяра и религиозни народни обичаи", Д. Маринов, 1994, БАН.
(препратките не са дадени - бел. Куцулан)

Самодиви, юди

Самодивите живеят по полето; в реките, край мостовете, във вировете, край чешми и кладенци; живеят още и в клисурите и пещерите. Есен си отиват в селото Змейково, а се връщат пролет. Те зилизат нощно време, и то в потайна доба, и се къпят в реките, вировете, кладенците и чешмите и перат си ризите или по поляните играят хоро на самодивските игрища.

Те са женени или застарели моми.

Самодивите причиняват почти изключително само пакости на човеците.

Лятно време самодивите се намират навсякъде: по моравите, по гористите ниски места, поляните, кръстопътищата, под стрехите, при самодивските кладенци, а най-много под водениците и под мостовете.

Утрелените от тях човеци могат да бъдат лекувани само от самовилджии, специалисти по туй лекуване; ако са устрелени през Русалска неделя от самовили, самодиви или русалки, лекуват ги русалии (калушари).

Селото, в което живеят самовилите, самодивите, юдите и вилите, е на край свят и се казва Змейково. Тамо никой не може да отиде освен свраките. Свраките отиват в селото им и тамо вършат смил и после се връщат у нас. За селото им се отива през три планини и се стига на край свят.

из "Народна вяра и религиозни народни обичаи", Д. Маринов, 1994, БАН.