Черепишки "Успение Богородично"
Публикувано от Мирилайлай на March 10 2007 11:54:51


Местност, отстояние и посока от населено място: манастир на десния бряг на р. Искър близо до жп спирка Черепиш, на ок. 2 км ЮЗ от с. Лютиброд

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е в края на ХІV в., а в началото на ХVІІ в. е възобновен от Св. Пимен Софийски. Понастоящем е постоянно действащОписание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква (от началото на ХVІІ в.) и сгради, строени през ХІХ в. (Владишка къща, Методиево здание, Рашидова къща, Данаилова къща, приемно здание, училище, гробничен парклис "Св. Йоан Кръстител" и параклис "Св. Пимен Зографски (Софийски)"). Черквата (18,50х7 м) е еднокорабна, с добавен през 1888 г. купол върху осемстенен барабан. През ХІХ в. съществуващият дотогава притвор бил обединен с наоса, а през 1939 г. бил построен сегашният притвор, както и открит такъв. Черквата е изцяло изписана на три пъти: през ХVІІ в., през втората половина на ХІХ в. и през 1941 г. Иконостасът е от ХІХ в. и е дело на майстори от Тревненската резбарска школа. През ХV в. е написано Черепишкото четвероевангелие, а през ХVІІ в. в манастира е създадено килийно училище. През размирните кърджалийски времена манастирът на два пъти дава убежище на епископ Софроний Врачански. Край Черепишкия манастир се развиват събитията в известния разказ “Една българка” на Иван Вазов. Наблизо, във Врачанската планина, е историческата местност Рашов дол, където са разбити остатъците от Ботевата чета, начело с Георги Апостолов. В съседство с манастира след 09.09.1944 г. е преместена Софийската духовна семинария "Св. Иван Рилски", възвърната след 10.11.1989 г. в София. Към семинарията е действала голяма черква – “Св. Климент Охридски”, понастоящем изоставена. През 1897 г. Алеко Константинов, след излет из тези места, написва пътеписа "Из Българска Швейцария". Манастирът е обявен за паметник на културатаhttp://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/

снимков материал: Кирил Капустин
www.ImagesFromBulgaria.com

Снимки от манастира