Гигински "Св. Св. Козма и Дамян (наричан още Черногорски)
Публикувано от Мирилайлай на March 04 2007 08:14:31


Местност, отстояние и посока от населено място: манастир в подножието на вр. Китка (1118 м н.в.) в пл. Черна гора, на ок. 4 км ЮИ от с. Гигинци

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е ХVІІІ в., а понастоящем е постоянно действащ.

За историята на Гигинския или Черногорския манастир се знае твърде малко, защото всички хроники са унищожени. Известно е, че е съществувал по времето на Второто българско царство и бил изографисан от местни майстори.

По време на турското робство обителта на два пъти е била разрушавана, а в началото на ХІХ век манастирът е възстановен от светогорски монаси от Хилендарския манастир на сегашното си място, близо до аязмо с лековита вода. Те основали в обителта килийно училище, в което децата от околните села се учели на вяра, четмо и писмо.

С установяването на комунистическата власт в България в средата на миналия век отново настъпват тежки дни - монасите са прогонени и манастирът е превърнат в ... концлагер. Местните хора разказват, че в него са били заточвани царски офицери, приближени на двореца и учители, голяма част от които намерили смъртта си в лагера. Години по- късно следва нова трансформация. Манастирът е превърнат в пионерски лагер, а недълго след това е отново осквернен и превърнат в обор. Обителта била отдавана под наем на животновъди, които използвали сградите за отглеждане на стопански животни. Тоталното унищожение на манастира се свързва именно с този период.

След края на мрачната червена ера пристигналите да възстановят духовния живот в обителта монаси заварват само няколко окрадени, опустошени и изставени сгради. Благодарение на техните усилия днес, след петдесетгодишно прекъсване, манастирът отново е постоянно действуващ.

Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата е еднокорабна, едноапсидна, с две конхи сграда и е построена през 1814 г., като оригиналният кръгъл притвор е построен по-късно. Наблизо до манастира има аязмо. Манастирът е обявен за паметник на културата

източник:
http://www.mounteq.com/the_bulgarian_mountains/
Православието